Oya Fin Administratieve & Fiscale Dienstverlening kunt u inschakelen op basis van een uurloon of op basis van een vast maandbedrag.
Het uurtarief loopt uiteen van € 55,– tot € 95,– per uur, dit is afhankelijk van de te verrichten
werkzaamheden.
Voor het maken van een vrijblijvende kostenindicatie kunt u altijd contact met ons opnemen.