Dienstenpakket van Oya Fin:

  • Financiële administratie
  • Opstellen jaarrekening
  • Verzorgen van diverse belastingaangiftes: omzetbelasting (incl.CBS-en ICL-opgaven), vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
  • Inrichting en implementering van boekhoudpakketten
  • Advisering en begeleiding (startende) ondernemers
  • Opstellen begrotingen, financiële analyses en budgettering
  • Opstellen maand-, kwartaal-, en tussentijdse-rapportages
  • Beoordeling financiële vraagstukken
  • Salarisadministratie