Bedrijfsprofiel

Oya Fin Administratieve & Fiscale Dienstverlening  is een administratie- en belastingadvieskantoor die zich gespecialiseerd heeft in het verzorgen van de volledige financiële administratie van haar cliënten. De cliëntenportefeuille van Oya Fin bestaat grotendeels uit ondernemingen binnen het midden –en kleinbedrijf zowel binnen de profit als de non-profit sector. Naast het verzorgen van de volledige financiële administratie zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van uw salarisadministratie, fiscale aangiften en alle overige werkzaamheden binnen de administratieve en fiscale adviespraktijk. Dankzij onze diverse specialisaties en ervaringen zijn wij voor vrijwel elke ondernemer een aanspreekpunt en zijn wij graag uw “sparringpartner” in het financieel managen van uw onderneming.

Wat doen wij voor ondernemers

Inboeken administratie

Uw administratie wordt door onze medewerkers snel en vakkundig ingevoerd, zodat te allen tijde up to date informatie kan worden verstrekt. Tevens wordt bij het inboeken al direct rekening gehouden met fiscale en andere wettelijke regels.

Salarisadministratie

Netto-brutoberekeningen, kostprijsberekeningen, maar natuurlijk ook uw periodieke loonberekeningen worden dankzij professionele programmatuur, maar ook dankzij grote kennis en ervaring probleemloos verzorgd.

Rapportage

Eenmaal per kwartaal, per halfjaar, maar in ieder geval per jaar wordt rapport uitgebracht betreffende uw jaarrekening, bevattende bespreking van de resultaten, financiële en fiscale positie en uitgebreid kapitaaloverzicht, evenals Balans, Winst- en Verliesrekening met bijbehorende toelichtingen, waaronder uitgebreide activastaat.

Fiscale aangiften

Uw aangiften Omzetbelasting en/of Loonbelasting worden periodiek tijdig en correct verzorgd. Tegelijk met de rapportage wordt de aangifte Inkomstenbelasting en/of Vennootschaps-belasting samengesteld door ons met toepassing van alle relevante fiscale faciliteiten. Voorlopige aanslagen worden gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.

Advisering

Wij adviseren u als u daarom verzoekt, of wanneer wij dat nuttig of noodzakelijk vinden. Altijd staat uw belang voorop en proberen wij met u een zo optimaal mogelijk rendement uit uw bedrijf te halen.
Advisering geschiedt op diverse terreinen:

  • automatisering (van uw administratie of bedrijfsprocessen)
  • financiering (bij de start van uw onderneming, overname of uitbreiding)
  • bedrijfsbeleid (prognoses, kosten-baten analyses, personeel, rechtsvorm onderneming)
  • wijziging rechtsvorm (BV, VOF, eenmanszaak ivm. fiscale aspecten, aansprakelijkheid en bedrijfsopvolging)
  • oprichting/overname bedrijf
  • last but not least: belastingen.